1 2

คลิก สมัครเรียนออนไลน์ (https://iveb.job.thai.com/ เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ 1)